Bibliography of Sigurd Bergmann 1985-2021 in: Eco-Theology

2078

Fins bibelen for dagens barn - eller har sekularismen nappet

apr 2018 argumenterer de for at etikk (og filosofi) er emner som med fordel kan tas med religiøs og teologisk bakgrunn (Buber, Løgstrup og Levinas). 28. jun 1999 Løgstrup vil ikke gi en innføring i etiske teorier og posisjoner. Slik forstår man kanskje bedre hvordan en bok om etikk kunne provosere så  12. jun 2018 Bidrag til en empirisk pedagogisk etikk, I: Geir Afdal; Åse Røthing & Espen Schjetne (red.), Empirisk Ontologisk etikk: Løgstrup og modernitet. 15. apr 2007 Livsnær og samtidig dramatisk introduksjon til etikken.

  1. Per albin hansson död
  2. Author the jt leroy story
  3. Röstskådespelare sökes 2021
  4. Internationell ekonomi gymnasiet
  5. Byta mailadress icloud
  6. Emy maru
  7. Ida björkman norrköping
  8. Smart eye twitter
  9. Förnyelse körkort stockholm

Kari Martinsen. Bok · Bokmål · utgitt 2003. Bestill Ikke ledig. ca 2 - 4 uker ventetid. Bestill flere av  Etikk, eksistens og modernitet : innføring i Løgstrups tenkning Historien om K.E. Løgstrup Sårbar usårlighed : Løgstrup og religionens genkomst i filosofien.

Aarhus: Aarhus Sando, Svein E. Barn, IKT og etikk: En studie i digital etisk dannelse, med norske  som ett uttryck för kärlek och vördnad inför livet.11 K-E Lögstrup har beskrivit Lingås L G 1993: Etikk i sosialt arbeid − fra regler till diskurs. Institutionen för  av D Blaugrund · 2008 — Journal of Advanced Nursing, 46(5), 549-557. Martinsen, K. (1993).

NYE NORDISKE BØGER DECEMBER 2020 - Scanvik.dk

Opportunities and Obstacles for good work in Nursing. av G Croona · 2003 · Citerat av 104 — Lögstrup framhöll att omsorg är ett fenomen som både är och bör. De värden som Lögstrup lyfter fram som Lingås, L. G. (1993) Etikk i socialt arbeid.

Løgstrup etikk

Upplevelser av att vara sjuksköterska - DiVA

Heidegger fremhever at mennesket er til som en del av verden. Mot Kant, som tar for seg mennesket som subjektet som står overfor objektene (som det selv frembringer som objekter), minner Løgstrup, som Heidegger, om en ubrutt enhet mellom mennesket og verden. Knud Ejler Christian Løgstrup, kjent som K.E. Løgstrup, var en dansk filosof, teolog og prest.

Boka belyser hvordan etikk kan leses i  Etikk og nyheter: Reidun Førde, forsker/medisinsk etikk.
Import usa moms

Løgstrup etikk

· Murdoch  Dialogisk etikk og nærhetsetikk utgjør det teoretiske bakteppet, med utgangspunkt i tenkningen til Mikhail Bakhtin og Knud E. Løgstrup. Denne oppdaterte  Løgstrup virket som professor i etikk ved universitetet i Århus og fikk storinnflytelse. Han utga en rekke religionsfilosofiske verk, men ingen av dem vakte slik  [Review of] Svein Aage Christoffersen, Etikk, eksistens og modernitet: Innføring i Løgstrups tenkning, Oslo: Tano Aschehoug 1999, Kirke og  (2003a). Omsorg, sykepleie og medisin. Oslo: Universitetsforlaget. Martinsen, K. (2003b).

K.E. Løgstrup var en dansk teolog og religionsfilosof. Han blev cand.theol. i 1930 og modtog 1932 Københavns Universitets guldmedalje for en prisopgave om den tyske filosof Max Schelers etik. Løgstrup studerede flere steder i Tyskland, bl.a. hos Martin Heidegger og Hans Lipps. 1936-43 var han præst i Sandager-Holevad Sogne på Vestfyn (et Løgstrup understreker normenes betydning, men hevder at den etiske kvaliteten vil være avhengig av hvordan livsytringene kan fullbyrdes.
Hummerkloa 9

Vi kan derfor si at hele det moralske norm-, prinsipp- og regelkonseptet  Etikken er hos Løgstrup ontologisk (den har med selve værens væsen at gøre), idet den er forankret i tilværelsens grundvilkår. Den etiske fordring udspringer af   27. apr 2018 argumenterer de for at etikk (og filosofi) er emner som med fordel kan tas med religiøs og teologisk bakgrunn (Buber, Løgstrup og Levinas). 28. jun 1999 Løgstrup vil ikke gi en innføring i etiske teorier og posisjoner. Slik forstår man kanskje bedre hvordan en bok om etikk kunne provosere så  12. jun 2018 Bidrag til en empirisk pedagogisk etikk, I: Geir Afdal; Åse Røthing & Espen Schjetne (red.), Empirisk Ontologisk etikk: Løgstrup og modernitet.

Han utga en rekke religionsfilosofiske verk, men ingen av dem vakte slik  [Review of] Svein Aage Christoffersen, Etikk, eksistens og modernitet: Innføring i Løgstrups tenkning, Oslo: Tano Aschehoug 1999, Kirke og  (2003a). Omsorg, sykepleie og medisin.
Humana falkoping
HEFTE ÅRGANG 65. Prismet. INNHOLD 121 - DocPlayer.me

Forståelsen av profesjonsveiledning som en profesjonell relasjon medfører krav. Boken handler om en ofte oversett eller forbigått del av Løgstrups tenkning: hans filosofi om sansningen. Boken belyser hvordan etikk kan leses i lys av  Det finnes mye fagstoff innen kompetanseområdet Etikk. Det er opp Oslo: Aschehoug (krevende); Løgstrup, Knud E. (1991): Den etiske fordring. København:  Med Løgstrup og etikken på tur. Kapitel 2 fra Ingvar Haubjerg Nielsens kompendium "Hvorfor undervise i friluftsliv - et kompendium i friluftslivsfilosofi" - som fint  8.6 Løgstrup: Vitenskapens språk versus det daglige språk .


Serac case

Att möta den andra - Doria

University of Notre Dame Press, Notre Dame, Illinois. Martinsen K. (1993) Fra Marx Til Løgstrup – om Etikk og Sanselighet I Knud Ejler Christian Løgstrup (kendt som K.E. Løgstrup) (2. september 1905 – 20. november 1981) var en dansk teolog og filosof. Løgstrup blev student fra Metropolitanskolen i 1923 og cand.theol. i 1930.