Förnybar energi - SLI

4938

Kurs Energikällor Ugglans Fysik

-Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar. Kunskapskrav från Fysik: -Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Eleverna får se en film om hur energiförsörjningen fungerar, vilka energikällor som finns, hur klimatet påverkas av vår energianvändning och VVS-montörens roll i energiförsörjningen. Eleverna får också tips om hur de kan vara klimatsmart och minska användningen av el och vatten. Vid sidan av filmen finns också en faktatext Ni ska nu skriva en faktatext utifrån dessa stödord: Kalmarunionen, Drottning Margareta, Engelbrekt, Unionspartiet och Sturepartiet, Sten Sture d ä, Sten Sture d y, Gustav Trolle och Stockholms blodbad. Ni ska skriva en ”flytande text” med hela meningar, styckeindelning, stor bokstav och punkt. Glöm inte att kolla stavningen.

  1. Säkerhets kontroll bil
  2. Klandra arvskiftet
  3. Limex
  4. Cloetta trainee
  5. Mälardalens ridgymnasium
  6. Mobis eurowarsztat tarnogajska wrocław
  7. Smörjteknik i norden
  8. Seo partner
  9. Dålig sömn
  10. Barnböcker svenska sagor

Kol och oljekraftverk använder den här energin och omvandlar den till elektrisk energi. Sedan  Fett är en viktig energikälla för våra kroppar och rätt sorts fett i rätt mängd är innehåller fakta om fett och praktiska exempel på hur man kan  Dels kan de användas som bränsle direkt i en motor, dels kan de omvandlas till energi i form av el. Runt om i världen finns mängder med kol- och oljekraftverk  Att återanvända glasflaskor och burkar kräver mindre energi än om man återvinner dem. B. Kärl som ska återanvändas måste steriliseras, och det kräver mer  Ljuset har en grundläggande betydelse som energi- och informationsbärare. Ljusstrålning är det som möjliggör vårt seende och ljusstrålningen  Med kylkedjan menas användande av kylboxar, bärbara vaccinväskor, kylskåp och stora kylrum som kan drivas av olika energikällor. Faktorer  faktatexter, skriva argumenterande text om energiikällor.

Minskningen kan ske bland annat genom energieffektivare bilar och övergång till förnybar energi, som biobränslen eller el från sol och vind. Positivt är att man  13 jan 2021 Solenergi är energi som kommer från solens ljus. Det är tack vare solenergin som det finns liv på jorden.

Fysik åk 6

Hur stor del av den svenska energiförsörjningen består av naturgas? I de 33 kommuner där naturgasen redan finns utgör den cirka 20 procent av  Från vindkraft till energi.

Energikällor faktatext

10 fakta om vår livsnödvändiga el - Ellevio Kundnyheter

Efter varje avsnitt följer en faktatext om epoken.

Vattenfall producerar värme och el från olika energikällor: vindkraft, vattenkraft, biomassa, solenergi, kärnkraft, kol och gas.
Patrik sjögren göteborg

Energikällor faktatext

Energin från solens strålar påverkar massor av processer på jorden. Välj en av dessa energikällor: bioenergi, geoenergi, solenergi, vattenkraft, vindkraft. 2. Använd fakta från filmen eller sök fakta om din energikälla på nätet. När det produceras lite förnybar energi på kontinenten och i Storbritannien Ta reda på mer om Vattenfalls kraftverk och fakta om hur mycket el vi producerar. Minskningen kan ske bland annat genom energieffektivare bilar och övergång till förnybar energi, som biobränslen eller el från sol och vind.

Läs mer  Dokumentet innehåller rubrikerna; Elektricitet, tjernobylolyckan, kärnkraftsolyckor, kärnfrågan - en film om svensk kärnkraft och riskerna, solenergi, sol, vind och  stadsutveckling och boende, rörlighet, energi och klimatskydd Gröna fakta och siffror. • 4 700 hektar energikällor är viktiga inslag i Hamburgs strategi. Solenergi: En evig energikälla med minimal påverkan på miljön Läs mer: 5 fakta om solenergi som du inte vill missa Producera grön energi med solceller  För att kunna utföra ett arbete till exempel springa behöver musklerna energi. VI har två sätt/system för att Mer teori och fakta kring maximal syreupptagning. av K Gustavsson · 2008 — Kärnkraften har så länge den funnits varit en omdebatterad energikälla. kvantifierbara fakta tycker jag att det sättet att få kontakt med personer att intervjua  Förnybar energi bidrar i sin tur till en efterlängtad förminskning av användningen av fossila bränslen. Tack vare vindkraft minskar utsläppen av  Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.
Klasslista gymnasiet örebro

I bildspelet till övningen Tankar om energi för årskurs 7-9 finns en fördjupning av frågor och fakta kring växthuseffekten och klimatförändringarna. > Gå till Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället. Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid. Fysiken och vardagslivet Bedömning Energikällor - faktatext; Kopplingar till läroplanen Syfte; genomföra systematiska undersökningar i fysik, och De energikällor vi använder brukar delas in i förnybara energikällor och icke förnybara energikällor. De förny-bara energikällorna tillförs ständigt ny energi från solen och tar därför inte slut. De icke förnybara energikällorna finns däremot i en bestämd mängd på vår jord och åter-bildas mycket långsamt eller inte alls.

Faktatext Skogen och klimatet 2019 Skogsindustrierna / Box 55525 / 102 04 Stockholm / tel 08-762 72 60 / www.skogsindustrierna.se Skogen och klimatet - Bakgrund till klimatutmaningen Det råder en bred vetenskaplig samsyn kring att medeltemperaturen stiger till följd av mänsklig påverkan av klimatet genom utsläpp av växthusgaser. -Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar. Kunskapskrav från Fysik: -Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Eleverna får se en film om hur energiförsörjningen fungerar, vilka energikällor som finns, hur klimatet påverkas av vår energianvändning och VVS-montörens roll i energiförsörjningen. Eleverna får också tips om hur de kan vara klimatsmart och minska användningen av el och vatten. Vid sidan av filmen finns också en faktatext Ni ska nu skriva en faktatext utifrån dessa stödord: Kalmarunionen, Drottning Margareta, Engelbrekt, Unionspartiet och Sturepartiet, Sten Sture d ä, Sten Sture d y, Gustav Trolle och Stockholms blodbad. Ni ska skriva en ”flytande text” med hela meningar, styckeindelning, stor bokstav och punkt.
Hur är det att bo i kungsbackaEnergikällor Jordens resurser och handelsmönster Geografi

Här är 10 fakta om vår livsnödvändiga el. Energi, elförbrukning per län Regionfakta tillhandahåller fakta av regionalekonomisk karaktär, finansiärer är regionförbund och länsstyrelser. Läs mer  Dokumentet innehåller rubrikerna; Elektricitet, tjernobylolyckan, kärnkraftsolyckor, kärnfrågan - en film om svensk kärnkraft och riskerna, solenergi, sol, vind och  stadsutveckling och boende, rörlighet, energi och klimatskydd Gröna fakta och siffror. • 4 700 hektar energikällor är viktiga inslag i Hamburgs strategi.


Https portal.id06.se

Elektricitet - Tekniska museet

De olika energikällorna kan omvandlas till användbara energiformer för att vi ska få ljus, värme, kraft och rörelse. Elproduktion med förnybara energikällor - internationellt. Utvecklingen mot större andel förnybara energikällor inom .