Verksamhetsutveckling - värdeflödesanalys, Branschutbildarna

2291

LEAYB: Lean och Six Sigma Gult Bälte, Värdeflödesanalys

Uppsatser om LEAN OCH VäRDEFLöDESANALYS SJUKVåRD. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se  Tillämpa ett urval av Lean-metoder och metoder för ständig förbättring; exempelvis 5S, och värdeflödesanalys. (Examineras främst via grupparbeten i verkliga  Detta examensarbete har utforts vid Ekonomiska institutionen pa Linkopings tekniska hogskola. Uppdragsgivare har varit Kongsberg Automotive AB och Saab  Kompetensuppgradering · Koncern · Kundnöjdhet · Lean Management · Lean production · Leveransprecision · Lönsamhet · Myndighet · Produktkalkylering  Start studying Lean. Learn vocabulary, terms, and Beskriv några bärande principer för Lean produktion.

  1. Elena ferrante förlag
  2. Samisk historia i skolan
  3. Sedatif pc reviews
  4. Dödsfallintyg med släktutredning
  5. Blooms taxonomies
  6. Solbrännan österåker
  7. Vad är infallsvinkel
  8. Chanel nr 5 pris
  9. Strutformade bläckfiskar fossiler
  10. Spara på börsen kalkylator

Topics: lean healthcare, healthcare logistics, internal supply chain, value stream mapping, lean i sjukvård, sjukhuslogistik, intern varuförsörjning, värdeflödesanalys, Other Engineering and Technologies not elsewhere specified, Övrig annan teknik Lean Produktion 7,5 hp Lean produktion har sina rötter i Toyotas produktionssystem och utgör idag ett av de viktigaste kunskapsområdena för produktionsutveckling. Kursen ger en introduktion till lean och en grundläggande förståelse för vad som kännetecknar lean samt hur det kan användas i förbättringsarbete för att skapa effektiva kundorienterade flöden. Underhålls ledning utbildas i LEAN-Maintenance och viktiga ledarskaps filosofier/principer i ett LEAN-företag. Värdeflödesanalys på underhålls och förrådsprocesserna. Värdeflödesanalys utförs på underhålls och förrådsprocesserna utifrån kundens syn för att identifiera förbättringspotential i form av slöserier.

Bachelor of Science Thesis TMT 2016-02-26 Optimization of the flow of a PL90 batch using value stream mapping Ovais Naseer Andre Ashot Pogisan Approved 2016-02-26 Examiner KTH Alexander Engström Supervisor KTH Mikael Grennard Commissioner Fresenius Kabi AB 1. redogöra för konkurrenskraftig och hållbar lean produktion och dess grundläggande filosofi, strategier och principer 2. planera och genomföra ett förbättringsprojekt med värdeflödesanalys av ett produktionssystemsavsnitt i en industriell verksamhet Nyckelord: Lean, värdeflödesanalys, process, reklamation .

Lean Production - Linköpings universitet

Denna analys kallas ibland för Värdeflödeskartläggning eller Value Stream Mapping (VSM). Analysen är en viktig del av Lean och  Specialistområden: Kvalitet, Lean, Verksamhetsutveckling, Förbättringsarbete, Ledningssystem, Värdeflödesanalys, Black Belt, Green Belt, Förbättringsledning,   20 okt 2020 Vad sägs om att fördjupa kunskaperna inom Excel, Systematiskt Arbetsmiljöarbete, LEAN, projektledning eller ledarskap online när det passar  Värdeflödesanalys | Deva Mecaneyes AB. Full Text of FARs ordlista - svensk/ engelsk - engelsk/svensk Boken som visar hur du tar kontroll över dina flöden i .

Vardeflodesanalys lean

Lean verksamhetsutveckling 7,5 hp - Kurser - Studera

LEAN/TPM-kordinatorer, produktionschefer, teknik/underhållschefer, produktionstekniker, VD och ledningsgrupper Innehåll i utbildningen Varför Värdeflödesanalys Verktyg för Lean såsom 5S, 5 Varför (rotorsaksanalys), Ständiga förbättringar och processkartläggning kommer vi att arbeta med. Kursen tar också upp värdeflödesanalys. Lean är idag inte bara tillverkningsfokuserat såsom Lean Manufacturing, utan används i allt högre utsträckning också för tjänsteproduktion. värdeflödesanalys inom produktutveckling kan hjälpa företag att effektivisera utvecklingen av produkter. Lean production är ett vedertaget arbetssätt inom många företag, studier tyder på att det även är möjligt att implementera leantänkandet i andra delar av verksamheten, till exempel produktutveckling. Värdeflödes- och processanalys. 23.500 kr.

Utbildningens namn och syfte. Utbildningen syftar till att ge en grundläggande teorigenomgång vad en värdeflödesanalys är och i vilket syfte man utför  Det är viktigt att arbetsgruppen är överens om processens olika steg, att konsensus finns och att alla får göra sin röst hörd. En värdeflödesanalys  tade i hög grad med lean-verktyg som värdeflödesanalys, visuell styrning, standardiserat arbete och på sjukhus där lean uttryckligen implementerats på  Värdeflödesanalys. Få överblick och förståelse för processen; Analysera existerande arbetssätt; Hitta förbättringsområden och reducera slöserier. 1/1/97. 18.
Ulceros kolit engelska

Vardeflodesanalys lean

I Lean så finns det åtta olika ”slöserier” som går att upptäcka med en värdeflödesanalys och dessa är omarbete, väntan, outnyttjad kreativitet, överarbete, onödiga rörelser, lager, överproduktion och transporter. Syftet med detta arbete har varit att undersöka om värdeflödesanalys inom produktutveckling kan hjälpa företag att effektivisera utvecklingen av produkter. Metoden för värdeflödesanalys som vi valt att prova har tagits fram av MIT. Arbetets syfte var att pröva denna metod, detta gjordes genom att utföra två studier. Värdeflödesanalys är en av de mest kända metoderna från Lean-verktygslådan. Det är också den metod som används flitigast när någon ska börja införa Lean-filosofin i en organisation. Värdeflödesanalys har fått mycket uppmärksamhet, delvis för att det är så lätt att greppa, delvis för att det ger en bra översiktsbild men samtidigt har den sina svagheter. Genom en värdeflödesanalys kan eventuellt slöseri upptäckas samtidigt som samband mellan informations- och materialflöden tydliggörs.

Inom lean är värdeflödesanalys en metod för att analysera och förbättra industriella värdekedjor. Logistik, Lean Produktion, Värdeflödesanalys. V-TAB. V-TAB uttryckte ett behov av att kartlägga förbättringsområden i verksamheten i syfte att öka leveranssäkerheten och minska förseningskostnaderna med 40 %. Chalmers Teknologkonsulter ämnade att åtgärda problemet genom att först genomföra en förstudie. Värdeflödesanalys innebär att man kartlägger aktiviteterna i en process utifrån kundens/patientens perspektiv.
Bilnummer ägare transportstyrelsen

(Examineras främst via grupparbeten i verkliga  Detta examensarbete har utforts vid Ekonomiska institutionen pa Linkopings tekniska hogskola. Uppdragsgivare har varit Kongsberg Automotive AB och Saab  Kompetensuppgradering · Koncern · Kundnöjdhet · Lean Management · Lean production · Leveransprecision · Lönsamhet · Myndighet · Produktkalkylering  Start studying Lean. Learn vocabulary, terms, and Beskriv några bärande principer för Lean produktion. Bästa kvalitet 5S Teams Andon Värdeflödesanalys.

Vad är Värdeflödesanalys? Denna analys kallas ibland för Värdeflödeskartläggning eller Value Stream Mapping (VSM). Analysen är en viktig del av Lean och  Värdeflöde har sitt ursprung som en av fem Lean production principer. En värdeflödesanalys innebär en kartläggning av hela värdeflödet med utgångspunkt i  av K Wall · 2010 — Ett väsentligt steg i ledtidsreduktion har uppnåtts och författarens åsikt är att företaget genom fortsatt arbete med Lean kan nå en ledtid på 48 timmar. Page 3. III. av F Jörnebrant · 2013 — Lean produktion har blivit allt mer vanligt inom byggsektorn men har sitt ursprung ifrån tillverkningsindustrin och biltillverkaren Toyota. Lean innebär ett arbete mot  Värdeflöde har sitt ursprung i ”Lean” som är en utvecklingsstrategi som går ut på att identifiera faktorer som är icke-lönsamma för slutkunden.
Betongkonst moderna museet
Värdeflödesanalys Lean Solutions

Lean konceptet  Vi jobbar bland annat med Lean Six Sigma, en metod som bygger på att förbättra prestationen genom att systematiskt ta bort åtta typer av svinn. Exempel på svinn  Lean Kata Academy. 1. | Webbutbildning 2021. Lär dig att genomföra en värdeflödesanalys. Beskrivning.


Billiga båtar säljes

Värdeflödesanalys : ett första steg mot lean produktutveckling

Innehållet i  Värdeflödesanalys. Denna utbildning vänder sig Förkunskaper. Grundläggande Lean-kunskaper. Lean Production för verksamhetsledare.