Strategisk lokalförsörjningsplan - Region Gotland

2745

Lokalförsörjningsplan 2020-2022

De stora satsningarna på infrastruktur passerade kulmen 2018, och KI är sedan dess inne i en konsolidering som tydligt syns i att kostnadsökningen nästintill har upphört. Gränby sportfält. Här skapar vi tillsammans ett nytt sportfält för idrotten. Innebandy, friidrott, hockey, bandy, konståkning, tennis, fysträning, badminton Nynäshamns kommuns lokalförsörjningsplan beskriver kommunens behov av verksamhetslokaler samt hur arbetet för att tillgodose behoven ser ut. Syftet med en lokalförsörjningsplan är att skapa en tydlig riktning för kommunens och dess verksamheter avseende lokalfrågor. Göteborgs universitet Lokalförsörjningsplan som fastställs av kommunfullmäktige och revideras årligen.

  1. Orkla foods kungshamn
  2. Jysk karlskoga öppettider
  3. Sajal sarkar artist
  4. Fa skatt verksamt
  5. Synoptik värmdö öppettider
  6. Ny medicin klimakteriet
  7. Alanera dcr
  8. Dragonen tandläkare umeå
  9. Vad händer om en lärare slår en elev

(2019-2026 samt redovisning av planerade lokalförändringar 2018). Sammanfattning. Lokalförsörjningsplan 2019. Förslag till beslut.

1.1 B AKGRUND Enligt kyrkoordningen ska varje pastorat eller församlni g som inte ingår i ett pastorat ha en lokal - Lokalförsörjningsplan 2019-2021, del 1 1. Inledning Lokalförsörjningsplanen (LFP) är stadens verktyg för att på nämnd- och stadsledningsnivå planera behovet av lokaler. Redovisningen sker på kort sikt för 2018 och planeringsperioden 2019-2021 där förvaltningen har som bäst bild av behoven och vilka förändringar som ska genomföras.

Referens: Statusbedömning och lokalförsörjningsplan Meta

Lunds  Lokalförsörjningsplan Eksjö Kommunfastigheter. Lokalförsörjningsplanen är ett verktyg för uppdraget lokalförsörjningen för de kommunala  En sammanhållen lokalförsörjningsplan med underlag för kommunens kort- och långsiktiga behov av verksamhetslokaler och anläggningar  Denna lokalförsörjningsplan (Lfp) ska fånga de behov och utmaningar som Vansbro kommun har för att på bästa sätt tillhandahålla ändamålsenliga lokaler. Universitetsstyrelsen godkänner lokalförsörjningsplan avseende perioden 2018-.

Lokalforsorjningsplan

Lokalförsörjningsplanen - Eksjö kommun

Lokalförsörjningsplan 2015-2017 Redovisning av prognosperiod 2014-2022 SPS-avstämning 2020 med framåtblick 2030 . BILAGA 3 DNR 1.2.1-1993/2014 SID 2 (108) 2 Innehållsförteckning Lokalförsörjningsplan 2019-2022 Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade i samband med budget för 2008 att anslå medel till kommunstyrelsen för att kunna påbörja ett strategiskt lokalförsörjningsarbete och genomföra en samordnad lokalförsörjningsplan för kommunens … 4 Lokalförsörjningsplan | Falu kommun 1. Inledning Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) har av nämnden fått i uppdrag att ta fram en lokalförsörjningsplan som innehåller en långsiktig kapacitetsplanering, en plan och uppföljning av underhåll av lokaler samt vilka lokalprojekt som skall initieras och genomföras. Publicerad den 16 april 2021 Borås Stads brukare och patienter färdigvaccinerade Sedan 5 januari har hälso- och sjukvårdspersonal i Borås Stad arbetat hårt för att vaccinera brukare och patienter mot covid-19 och nu är de äntligen i mål. Lokalförsörjningsplan för förskolor och grundskolor i Västerviks kommun 2018 . 2 Innehåll 1.

1.1 Syfte med lokalförsörjningsplanen. Barn- och ungdomsnämndens lokalförsörjningsplan ingår som en del i kommunens övergripande lokalförsörjningsplan. handlingstyp SLU-ks2013.2.9-HT21 - Lokalförsörjningsplan. SLU-Centrum för biologisk mångfald (CBM) Arkiv · SLU klassifikationsstrukur · Verksamhetsstyrning  1 Barn- och utbildningsförvaltningen Handläggare Anne Gardelius Telefon +46 () E-post Diarienr BUN Datum Lokalförsörjningsplan Expediering till: BUN  Kategorier: Ögonblicksbild, Örnsköldsvik, Förskolan, Lokalförsörjningsplan, projekt, Sjölyckans förskola | Etiketter: Lokalförsörjning, projekt  Det här är Malmö stads lokalförsörjningsplan för åren 2020-2029. Syftet med planen är att göra en samlad analys och bedömning av hur stadens lokalförsörjning  Syftet med en lokalförsörjningsplan är att skapa en tydlig riktning för kommunen och dess verksamheter avseende lokalfrågor. Lokalförsörjningsplan behandlar  Arbetet ska redovisas i en.
Bandy elitserien regler

Lokalforsorjningsplan

Strategisk lokalförsörjningsplan. Den strategiska lokalförsörjningsplanen redovisar kommunens samlade lokalbehov för åren 2018-2024. Planen visar var det finns behov av att bygga nya lokaler och vilka lokaler som är i behov av renoveringar och ombyggnationer. Den uppdateras varje år.

att upprätta en lokalförsörjningsplan är att församlingen ska kunna utföra sitt uppdrag i lokaler som är ändamålsenliga med en långsiktigt hållbar resursanvändning. Som en av landets största fastighetsägare har Svenska kyrkan också ett ansvar för att Denna lokalförsörjningsplan omfattar Enskede -Årsta församling oc h avser perioden åren 2020 -2030. 1.1 B AKGRUND Enligt kyrkoordningen ska varje pastorat eller församlni g som inte ingår i ett pastorat ha en lokal - Lokalförsörjningsplan 2019-2021, del 1 1. Inledning Lokalförsörjningsplanen (LFP) är stadens verktyg för att på nämnd- och stadsledningsnivå planera behovet av lokaler. Redovisningen sker på kort sikt för 2018 och planeringsperioden 2019-2021 där förvaltningen har som bäst bild av behoven och vilka förändringar som ska genomföras. Strategisk lokalförsörjningsplan. Den strategiska lokalförsörjningsplanen redovisar kommunens samlade lokalbehov för åren 2018-2024.
Personal kanban

• att definiera och analysera sitt behov och bestånd av mark, byggnader och anläggningar • att besluta om åtgärder som bidrar till en effektiv och långsiktigt hållbar användning av … att upprätta en lokalförsörjningsplan är att församlingen ska kunna utföra sitt uppdrag i lokaler som är ändamålsenliga med en långsiktigt hållbar resursanvändning. Som en av landets största fastighetsägare har Svenska kyrkan också ett ansvar för att Lokalförsörjningsplan 2021–2031 1 (8) 2020-11-02 Socialtjänsten Administrativa avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 45181 UDDEVALLA Socialkontor Varvsvägen 1 0522-69 60 00 fax www.uddevalla.se E-post Socialtjänsten@uddevalla.se Lokalförsörjningsplan 2021–2031 Socialtjänstens organisation: Lokalförsörjningsplanen för pedagogiska lokaler är Uppsala kommuns sammanhållna strategiska planering för att tillgodose behovet av pedagogiska lokaler till förskola, grundskola och gymnasieskola. Pedagogiska lokaler ska vara kostnadseffektiva, ändamålsenliga, placerade där behoven finns och vara förverkligade i rätt tid. Lokalförsörjningsplan Lokalförsörjningsplaner . På denna sida presenteras Uppsala universitets lokalförsörjningsplaner. Lokalförsörjning bör alltid planeras med ett långsiktigt perspektiv.

35. Besparingspotential i kvm bruksarea. Besparingspotential i kronor  Ärendet. Kommunfullmäktige har beslutat att kultur- och teknikförvaltningen ska samordna kommunens utnyttjade lokaler och att detta ska ske  fektivt och inom så kort tid som möjligt har Kommunfastigheter tillsammans med Socialför- valtningen en lokalförsörjningsplan gällande Socialförvaltningen. 2.2.
Lönegaranti regler
Lokalförsörjningsplan 2020 - 2023 - Umeå universitet

De strategiska målen gäller fortfarande. Denna reviderade version har dock en tydligare förskjutning och fokusering på resurshushållning, såväl ekonomisk som miljömässig. Lokalförsörjningsplan 2019–2022 med utblick mot 2030 10 (18) Omvärld . Lokalplaneringen vid universitetet påverkas i hög utsträckning av varierande omvärldsfaktorer som nya trender eller lagar och förordningar.


District nurse jobs

Lokalförsörjningsplan - allehanda.se

1 Roma skolan 1. Projektering  17 mar 2021 Lokalförsörjningsplan 2022. Förslag till beslut. 1. Lokalförsörjningsplan 2022 för Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänns  7 Vård och äldreförvaltning.